BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Odsávanie pre laser

Odsávacie zariadenia vhodné na odsávanie splodín vznikajúcich pri procesoch napr. laserového pálenia, sú napr. Bofa AD 250, AD 350, AD Nano, AD Universal, AD Oracle, AD 500iQ, AD 1000iQ,... Ďalšie typy odsávacích zariadení sa používajú napr. v elektrotechnike (V200, V300E,..), v zubnom lekárstve (Dental PRO,...), vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle (PurePOD, FumeCAB,..) atď

BOFA AD250 a BOFA AD350

BOFA AD250 a BOFA AD350

Výrobky spoločnosti BOFA patria k svetovej špičke v oblasti technológií odvodu splodín vznikajúcich pri procesoch laserového pálenia, zvárania, rezania, označovania, vrtania,.. Odsávací systém splodín AD250 má kapacitu 180m3/h a odsávacie zariadenie AD 350 má kapacitu 380m3/h.

BOFA Nano

BOFA Nano

Odsávacie zariadenia BOFA AD Nano a AD Nano+ sú ideálnym riešením pre ľahšie a stredne ťažké aplikácie odsávania laserových splodín, vďaka svojim rozmerom sa jednoducho inštalujú aj do prevádzok s obmedzeným priestorom.

BOFA AD Oracle

BOFA AD Oracle

AD Oracle je kompletné, globálne riešenie pre vysoko výkonné odsávanie laserových výparov. Odsávacie zariadenie AD Oracle obsahuje unikátne funkcie obsiahnuté v jednom kompaktnom celku, špeciálna technológia filtrov vylepší ich výkon a zabezpečí dlhšiu životnosť.