BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Odsávací systém Bofa

odsávací systém BOFA je schopný absorbovať širokú škálu zlúčenín, ktoré vznikajú pri procesoch laserového pálenia, inkjet označovania,...najznámejšie sú Bofa AD 250, AD 350, AD Nano, AD Universal, AD Oracle, AD 500iQ, AD 1000iQ a ďalšie typy

Bofa AD ACCESS

Bofa AD ACCESS

Odsávacie zariadenie AD ACCESS je malý, priestorovo nenáročný odsávací systém, ktorý zabezpečuje požadovaný výkon pre nenáročné aplikácie pri relatívne nízkej hlučnosti.

BOFA AD250 a BOFA AD350

BOFA AD250 a BOFA AD350

Výrobky spoločnosti BOFA patria k svetovej špičke v oblasti technológií odvodu splodín vznikajúcich pri procesoch laserového pálenia, zvárania, rezania, označovania, vŕtania,.. Odsávací systém splodín AD250 má kapacitu 180m3/h a odsávacie zariadenie AD 350 má kapacitu 380m3/h.

BOFA Nano, Nano+

BOFA Nano, Nano+

Odsávacie zariadenia BOFA AD Nano a AD Nano+ sú ideálnym riešením pre ľahšie a stredne ťažké aplikácie odsávania laserových splodín, vďaka svojim rozmerom sa jednoducho inštalujú aj do prevádzok s obmedzeným priestorom.

BOFA AD Oracle

BOFA AD Oracle

AD Oracle je kompletné, globálne riešenie pre vysoko výkonné odsávanie laserových výparov. Odsávacie zariadenie AD Oracle obsahuje unikátne funkcie obsiahnuté v jednom kompaktnom celku, špeciálna technológia filtrov vylepší ich výkon a zabezpečí dlhšiu životnosť.

BOFA AD Oracle iQ

BOFA AD Oracle iQ

AD Oracle iQ je kompletné, globálne riešenie pre vysoko výkonné odsávanie laserových výparov. Odsávacie zariadenie AD Oracle iQ obsahuje unikátne funkcie obsiahnuté v jednom kompaktnom celku, špeciálna technológia filtrov vylepší ich výkon a zabezpečí dlhšiu životnosť. AD Oracle iQ s inteligentným operačným systémom iQ kombinuje celý rad jedinečných funkcií do jednej kompaktnej jednotky.

BOFA AD 1000 iQ

BOFA AD 1000 iQ

BOFA AD 1000 iQ je špičkový extrakčný systém s vysokou kapacitou filtrov a vysokým prietokom vzduchu vhodným na výkonné odsávanie výparov a splodín z laserového značenia, kódovania a gravírovania.

BOFA PrintPRO Universal

BOFA PrintPRO Universal

Odsávací systém spoločnosti BOFA vyvinutý špeciálne pre označovacie zariadenia a priemyselné prevádzky s inkjetovým popisovaním. PrintPRO Universal je kompaktná jednotka s veľkým plynovým filtrom, navrhnutá výlučne pre tlačiarenský priemysel s jedinečnými funkciami na efektívne zachytenie a odstránenie širokého spektra rozpúšťadiel generovaných v týchto prostrediach, vrátane chemikálií ako je MEK, ketón a ozón z UV aplikácií.