BottlingPrinting - označovanie výrobkov

odsávací systém Bofa

odsávací systém BOFA je schopný absorbovať širokú škálu zlúčenín, ktoré vznikajú pri procesoch laserového pálenia, inkjet označovania,...najznámejšie sú Bofa AD 250, AD 350, AD Nano, AD Universal, AD Oracle, AD 500iQ, AD 1000iQ a ďalšie typy

Bofa AD ACCESS

Bofa AD ACCESS

Odsávacie zariadenie AD ACCESS je malý, priestorovo nenáročný odsávací systém, ktorý zabezpečuje požadovaný výkon pre nenáročné aplikácie pri relatívne nízkej hlučnosti.

BOFA AD250 a BOFA AD350

BOFA AD250 a BOFA AD350

Výrobky spoločnosti BOFA patria k svetovej špičke v oblasti technológií odvodu splodín vznikajúcich pri procesoch laserového pálenia, zvárania, rezania, označovania, vrtania,.. Odsávací systém splodín AD250 má kapacitu 180m3/h a odsávacie zariadenie AD 350 má kapacitu 380m3/h.

BOFA Nano

BOFA Nano

Odsávacie zariadenia BOFA AD Nano a AD Nano+ sú ideálnym riešením pre ľahšie a stredne ťažké aplikácie odsávania laserových splodín, vďaka svojim rozmerom sa jednoducho inštalujú aj do prevádzok s obmedzeným priestorom.

BOFA PrintPRO Universal

BOFA PrintPRO Universal

Odsávací systém spoločnosti BOFA vyvinutý špeciálne pre označovacie zariadenia a priemyselné prevádzky s inkjetovým popisovaním. PrintPRO Universal je kompaktná jednotka s veľkým plynovým filtrom, navrhnutá výlučne pre tlačiarenský priemysel s jedinečnými funkciami na efektívne zachytenie a odstránenie širokého spektra rozpúšťadiel generovaných v týchto prostrediach, vrátane chemikálií ako je MEK, ketón a ozón z UV aplikácií.