BottlingPrinting - označovanie výrobkov

F-9000 DUO 2D a 3D + video - F_Duo_laser.jpg

F-9000 DUO 2D a 3D + video

Vláknové lasery MACSA séria F-9000 DUO sú vyrábané v nasledovných verziách: PULSED, PULSED UHS a MOPA. Lasery Macsa DUO predstavujú dvojité procesorové laserové systémy s dlhou životnosťou a nízkymi nákladmi na údržbu, sú ideálne pre náročné značenie kovov, ale aj plastov a iných materiálov. Škála pulzných laserov F-DUO bola rozšírená o laserové zariadenie MOPA s nastaviteľnou dĺžkou a energiou impulzov.

Laserové značiace zariadenie zabezpečí kvalitné, nezmazateľné, bezdotykové značenie správ na rôzne druhy materiálov. Pôsobením laserového lúča dôjde k odstráneniu vrstvy z povrchu materiálu (farba z papiera, náter z kovu,...) alebo dochádza k deštrukcii označovaného materiálu,  niekedy aj s podfarbením vzniknutého popisu.
Laser dokáže pri vysokých rýchlostiach výrobných liniek vytvoriť kvalitnú a nezmazateľnú správu vytvorenú z textu, grafiky, čiarových a 2 D kódov.

Lasery MACSA F-9000 DUO dokážu zrealizovať popis aj na 3D telesá a nerovný povrch. 
Nepravidelné telesá je možné načítať ako 3D CAD súbory do softvéru Marca, ktorý umožní zobraziť 2D popis na nerovné 3D povrchy.

Vláknový laser séria MACSA F-9000 DUO 2D a 3D sa vyrába:

  • v dvoch verziách - DUO séria (Pulsed, Pulsed UHS) a MOPA
  • výkon zariadení  DUO séria - 10, 20, 30, 50, 100 W a MOPA - 20 a 50 W
  • označovaná plocha od 55 x 55 mm až do 560 x 560 mm
  • vlnová dĺžka 1,062 µm
  • užívateľské rozhranie - dotyková obrazovka alebo PC
  • chladenie vzduchom
  • samostatná laserová hlava - 4 kg, kabinet - 23 kg

Na stiahnutie