BottlingPrinting - označovanie výrobkov

LINX 8900 - dotykový displej.jpg

LINX 8900

Nová produktová rada LINX 8900 odsahuje štyri typy inkjetových tlačiarní - LINX 8900, LINX 8910, LINX 8920 a LINX 8940. Tlačiarne sú navrhnuté s úpravami a doplnkami pre maximálne zlepšenie užívateľského prístupu, zníženie nákladov na spotrebný materiál a zvýšenie spoľahlivosti tlačiarne a tým aj zvýšenie produktivity výrobnej linky.

ezdotykový ink jet systém LINX 8900 umožňuje:

 • tlačiť v 3 riadkoch alfanumerické správy, čiarové kódy, DataMatrix a QR kódy, znaky a symboly
 • dosiahnuť maximálnu tlačovú rýchlosť 3,65 m/s 
 • tlač výšku znaku od 1,8 až do 20 mm (v prípade použitia voliteľného doplnku High Performance)
 • flexibilné značenie a kódovanie pre primárne a sekundárne balenia (označovanie kartonáže)
 • režim sezónneho odstavenia (bezproblémový štart aj po dlhodobom vypnutí)
 • automatická kontrola spotrebného materiálu
 • zobrazenie protokov na displeji (info o zastavení prevádzky, rýchlosti linky,...
 • doporučená vzdialenosť tlač. hlavy od podkladu 12mm (35 mm - pri označovaní kartonáže)

Softvérové funkcie:

 • zapnutie a vypnutie tlačiarne jedným tlačítkom
 • tvorba a editácia správ aj počas tlače
 • kontrola počtu správ, tlačí a šarží
 • heslom chránené funkcie s nastaviteľnými užívateľskými profilmi
 • na LCD displeji zobrazený indikátor hladiny spotrebného materiálu
 • na obrazovke zobrazené merania rýchlosti výstupu, predpokladaný čas dokončenia úlohy, indikácia plnenia cieľov
 • intuitívny pomocník a diagnostické informácie zobrazené na LCD displeji
 • priestor na uloženie správ a zálohovanie nastavenia tlačiarne
 • história zastavenia/prerušenia výrobnej linky, história tlače správ, možnosť exportu cez USB, RS232
 • jednoduchý komunikačný protokol a vzdialené komunikačné rozhranie

Možnosti tlačovej hlavy:

 • 2 m dĺžka kábla 
 • 4 m a 6 m dĺžky kábla - voliteľná položka
 • čistenie tlačovej hlavy vzduchom (voliteľná položka)

Tlačiareň LINX 8900 má nerezové prevedenie s krytím IP55 

Možnosti montáže: statický stojan, mobilný stojan, upevnenie na stenu

Na stiahnutie