BottlingPrinting - označovanie výrobkov

DuoPrint + video - DuoPrint_1.jpg

DuoPrint + video

Dvojfarebná termotransferová tlačiareň DuoPrint poskytuje ideálne riešenie tlače etikiet, textilných aj plastových pások vo dvoch farbách pri jednom pracovnom postupe. Tlačiareň ponúka možnosť výberu z viacerých farebných kombinácií a tiež možnosť tlače symbolov a piktogramov.

Termotransferová tlačiareň DuoPrint 107 a DuoPrint 160:

 • v ponuke dva typy tlačiarne - DuoPrint 107 a DuoPrint 160 
 • max. šírka tlače DuoPrint 107 je 106,6 mm, DuoPrint 160 je 160mm
 • min. šírka etikiet: DuoPrint 107 -  15 mm, DuoPrint 160 - 50 mm
 • min. výška etikiet: DuoPrint 107 - 25 mm, DuoPrint 160 - 25 mm
 • max. výška etikiet: DuoPrint 107 - 1200 mm, DuoPrint 160 - 800 mm
 • max. rýchlosť tlače: DuoPrint107 - 150 mm/s, DuoPrint 160 - 120 mm/s 
 • spoľahlivá tlač s vysokým rozlíšením (300 DPI)
 • možnosť tlače na štítky (etikety) a nekonečný materiál (papier, plast, textil)
 • Pripojenie: RS232, Centronics, USB, Ethernet
 • Procesor 32 bit, RAM -16 MB (voliteľne 64 MB) 
 • záložná baterka - uloženie dát pri odpojení zo siete
 • výstražný akustický signál pri chybe zariadenia

Možnosť voliteľných zariadení, napr. externý prevíjač, ktorý umožňuje navinúť etikiety hneď po vytlačení, pričom je možné zvoliť si spôsob návinu (vnútorný/vonkajší). Špeciálny odvíjač etikiet umožňuje pracovať rýchlejšie a efektívnejšie aj s veľkými rozmermi roliek etikiet. 

Na stiahnutie