BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Compactline 3.0 - 1.jpg

Compactline 3.0

Compactline 3.0 je ideálnym partnerom pre kódovanie čiarových kódov a grafiky s vysokou kvalitou. V závislosti na výške písma je možné tlačiť s jednou skupinou hláv (4 hlavy typu HP 2.5) 20 a viac riadkov textu. Toto zariadenie je schopné tlačiť so skupinou max. 8 hláv do výšky až 100 mm.

Tlačiareň COMPACTLINE 3.0:

  • jedna alebo dve skupiny hláv (štyri hlavy v jednej skupine)
  • možnosť tlače aj na dvoch nezávislých výrobných linkách, samostatne riadených fotobunkou a rýchlostným snímačom
  • atramentové kazety s kapacitou 42 ml alebo väčší atramentovýzásobník
  • dotykový ovládací panel 
  • max. rýchlosť tlače do 240 m/min (v závislosti od požadovanej kvality rozlíšenia)
  • max. výška tlače 100 mm, (50 mm na jednu skupinu tlač. hláv)
  • max. dĺžka správy 1000 mm

Atramenty dodávané na vodnej báze (čierny, modrý, zelený, červený),  špeciálne a pigmentové atramenty pre nízkoabsorpčné materiály.

Compactline 3.0 je možné dodať aj s hlavami , ktoré podporujú technológiu HP, Trident, Lexmark

Na stiahnutie