BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Bofa AD ACCESS - AD_ACCESS_upr.jpg

Bofa AD ACCESS

Odsávacie zariadenie AD ACCESS je malý, priestorovo nenáročný odsávací systém, ktorý zabezpečuje požadovaný výkon pre nenáročné aplikácie pri relatívne nízkej hlučnosti.

BOFA Advantage ACCESS  -  AD ACCESS  je odsávací systém splodín z laserového znacenia, kódovania a gravírovania.

Splodiny vznikajúce pri laserovom značení sú odsávané systémom BOFA cez filter pevných častíc, zachytávajúci ťažšie častice a následne postupuje kontaminovaný vzduch do HEPA uhlíkového filtra, kde sa vyčistí od mikročastíc a organických častí. Vysoká efektivita tohto filtra (až 99,9%) zabezpečuje čisté, bezpečne a nekontaminované pracovné prostredie.

Systém ponúka:
filtračnú jednotku malých rozmerov s primeraným odsávacím výkonom s technológiou skladaných a kombinovaných filtrov, nízkou hladinou hluku a s ukazovateľom stavu filtra.
Použitím odsávacieho systému sa predchádza usadzovaniu splodín na laserovú optiku, čím sa samozrejme dosiahne predĺženie životnosti laserov a zároveň sa zabezpečí aj stabilne vysoká kvalita laserového označovania výrobkov.

Štandardné vlastnosti zariadenia AD ACCESS:

  • LED indikátor stavu filtrov a zariadenia
  • predfilter a kombinovaný filter
  • nízka úroveň hluku
  • široká ponuka náhradných dielov (filtrov)
  • malé rozmery

Voliteľné príslušenstvo AD ACCESS:

  • senzor VOC (prchavých organických látok)
  • rozhranie pre vzdialený Start/Stop
  • signalizácia zaplnenia filtrov
  • sada odsávacích hadíc

Na stiahnutie