BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Aplikátor APL 100 + video - APL100_1_500.jpg

Aplikátor APL 100 + video

Aplikátor APL 100 je voliteľné príslušenstvo k stolovým termotransferovým tlačiarňam Compa II a slúži na automatické aplikovanie práve vytlačených etikiet na pohybujúci sa výrobok. Možnosť nastavenia parametrov tlaku a rýchlosti valcov umožňujú tlač a aplikáciu etikiet rôznych typov, rozmerov a materiálov. Tri možnosti aplikačných pozícií v jednom zariadení - Tamp pad, Blow pad a Roll-on pad.

Aplikátor APL 100 a tlačiareň Compa II umožňujú tlač a následne aplikáciu vytlačenej etikety

Technické dáta aplikátora APL100

 • pohyb ramena umožňuje označovať výrobky rôznych výšok
 • jednoduché nastavenie a ovládanie
 • možnosť nastavenia tlaku vzduchu a nastavenia zdvihu
 • možnosť výberu typu aplikácie: Tamp pad, Blow pad, Roll-on pad
 • šírka tlačenej a aplikovanej etikety: 25 - 176 mm
 • dĺžka etikety v závislosti od typu aplikácie napr. 25 -200 mm
 • dĺžka ramena 300 mm alebo 400 mm

Technické dáta tlačiarne CompaII 

 • možnosť termotransferovej tlače: Compa II 104/8 a Compa II 106/12
 • možnosť priamej tlače: Compa II 103/8 T a Compa II 108/12 T
 • rozlíšenie 203 DPI, 300 DPI. 600 DPI (v závislosti od typu tlačiarne) 
 • rýchlosť tlače 200mm/s alebo 300 mm/s
 • šírka tlače 104 mm alebo 105 (108) mm
 • min. šírka etikety 12 mm
 • min. dĺžka etikety 5 mm
 • max. dĺžka etikety 6000 mm alebo 3000 mm (v závislosti od typu tlačiarne)

Na stiahnutie