BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Akcia 1 2017 Inkjet a Laser

26-02-2017

Ponuka vysokokvalitného označenia pomocou zariadenia LASER a popis malých znakov INKJET technológiou

- v ponuke viacero typov (CO2, vláknový, diódový) laserov, s rôznym výkonom,...

Pre laserové značenie je charakteristická vysoká kvalita, pričom sa jedná o trvalé bezdotykové značenie,
ktoré je vhodné do veľmi náročných a rýchlych priemyselných odvetví.

INK JET-ové zariadenia vhodné do ručných ale aj do automatických liniek

  • bezdotykový popis malách znakov ( výška znaku od 1,8 - 12,0 mm)
  • voliteľný doplnok umožní označovať aj kartonáž (výška znaku do 20 mm)
  • tlač fixného a variabilného textu, sekvenčné číslovanie,...