BottlingPrinting - označovanie výrobkov

Služby a školenia

Hot Line

 • pre našich zákazníkov máme nepretržitú, 24-hodinovú linku technickej podpory „HOT LINE“ 

Zmluvy o vykonávaní servisu

 • v prípade záujmu zákazníka riešime vykonávanie servisu zmluvne - výjazdy v skrátených termínoch

Školenia

 • užívateľom našich zariadení ponúkame bezplatné zaškolenie obslužného personálu pri inštalácii zariadenia
 • v prípade záujmu zabezpečíme školenie užívateľov ponúkaných zariadení v sídle spoločnosti

Veľtrhy a firemné prezentácie

 • aktívne sa zúčastňujeme veľtrhov MSV v Nitre a ELO SYS v Trenčíne
 • niekoľkokrát do roka organizujeme „FIREMNÉ PREZENTÁCIE" s účelom oboznámenia s technickými novinkami a možnosťou predvedenia a odskúšania zariadení, vyhotovenia popisu na prinesené vzorky

Zákazkové značenie

 • v prípade potreby značiť malú alebo jednorázovú zákazku sú Vám k dispozícii naše zariadnenia všetkých ponúkaných technológií

Náhradné zariadenia

 • v prípade kritickej situácie výpadku popisovacieho zariadenia operatívne zabezpečíme náhradné zariadenie

Kompletné riešenie

 • naša spoločnosť je pripravená navrhnúť to najoptimálnejšie riešenie značenia a kódovania Vašich výrobkov

Ďalšia ponuka služieb

 • platený prenájom popisovacích zariadení 
 • odkup zariadení 
 • finančný servis - Leasingový partner Grenke